Социалните медии и политическият маркетинг


Горанова, Пенка (2015) Социалните медии и политическият маркетинг Социалните науки и развитието на обществото - теоретични и практически измерения : Международна юбилейна научна конференция - Свищов, 30-31 октомври 2015


 представена е ролята на социалните медии за приложението на политическият маркетинг
  Доклад
 политически маркетинг, социални медии
 Издадено
  9378
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/