Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес


Горанова, Пенка (2015) Взаимоотношенията с клиентите в съвременния бизнес Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите : Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция - Свищов, 20-21 ноември 2015


 
  Доклад
 CRM, концепции, приложение
 Издадено
  9377
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/