Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт


Горанова, Пенка (2016) Фактори влияещи върху продажбения процес на нов продукт Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж: Кръгла маса с международно участие. Сборник с доклади - Свищов, 21 октомври 2016 г.


 Обособени са две групи фактори влияещи върху продажбения процес
  Доклад
 Фактори, продажби, нов продукт
 Издадено
  9375
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/