Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line


Горанова, Пенка (2013) Маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 20


 Направен е маркетингов анализ на пазарен сегмент подрастващи пазаруващи on-line
  Монография
 маркетингов анализ,пазарен сегмент, on-line пазаруване
 Издадено
  9374
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/