Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България


Горанова, Пенка (2014) Потенциал за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, том 20


 разглежда се потенциала за разкриване на зелени работни места в публичния и частен сектор в България
  Монография
 публичния и частен сектор,зелени работни места,
 Издадено
  9373
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/