Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж


Горанова, Пенка (2015) Брандът - катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 22


 установено е ролята на брандът като катализатор за интелигентен и устойчив регионален растеж
  Статия
 регионален растеж, региони, бранд, интелигентен растеж
 Издадено
  9372
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/