Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион


Горанова, Пенка (2016) Методология за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 23


 представена е методологията за разработване на регионален маркетингов профил на периферните области в Североизточен придунавски регион
  Монография
 периферни области, Североизточен придунавски регион,регионален маркетинг
 Издадено
  9371
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/