Интернет и уеб рекламирането нов етап в развитието на рекламния свят


Горанова, Пенка (2012) Интернет и уеб рекламирането нов етап в развитието на рекламния свят сп. Управление и устойчиво развитие, 14, бр. 6


 Очертана е ролята на интернет в бъдещото развитие на рекламата
  Статия
 реклама, интрнет, уеб рекламиране
 Издадено
  9369
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/