Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година


Горанова, Пенка (2012) Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 година сп.Народностопански архив, l 1015, бр. 4


 извършен е интегрален анализ на научните изследвания в СА за периода 1996-2010 година
  Статия
 научни изследвания, публикации, статии, критерии за оценка
 Издадено
  9368
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/