Изследване отношението реклама - маркова известност


Горанова, Пенка (2012) Изследване отношението реклама - маркова известност сп. Бизнес управление, ХХІІ, бр. 4


 Изследвано е отношението реклама - маркова известност
  Статия
 реклама, марка, известност




 Издадено
  9367
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/