ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P


Горанова, Пенка (2013) ВЛИЯНИЕ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P СП.Управление и устойчиво развитие, 15, бр. 1,


 РАЗГЛЕДАНО Е ВЛИЯНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА ВЪРХУ КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ НА 4-ТЕ P
  Статия
 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ЦЕНА, ПРОДУКТ, ПРОМОЦИЯ
 Издадено
  9365
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/