Теорията за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг


Горанова, Пенка (2014) Теорията за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг сп. Управление и устойчиво развитие, 16, бр. 1,


 Анализирани са методите за разпространение на иновациите и вирусният маркетинг
  Статия
 инавоции, вирусен маркетинг
 Издадено
  9363
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/