Анализ на методите за оценяване стойността на марката


Горанова, Пенка (2015) Анализ на методите за оценяване стойността на марката Бизнес управление, бр. 2


 Разгледани са основните методи за оценяване стойността на марката
  Статия
 оценяване, стойност на марката
 Издадено
  9362
 Пенка Горанова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/