Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина


Марков, Иван (2016) Възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район Стара планина В Сб. БЪЛГАРИЯ ‐ туристическа дестинация за четири сезона: Черноморски туристически форум Варна 2016. ‐ Варна: ИК Стено, 2016. с. 131-138, 978‐954‐449‐889‐4


  Анализират се възможности за развитие на балнеолечебен туризъм в Туристически район.Стара планина. Наличието на основния ресурс- минерални води не е достатъчно. Необходимо е изграждане на специализирана туристическа инфраструктура, информациони центрове и др.
  Доклад
 минерални води, балнеолечебен туризъм, туристическа инфраструктура.
 Издадено
  9361
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/