Das voelkerverbindende Volksmaerchen


Белчева, Весела (2004) Das voelkerverbindende Volksmaerchen Филологическо списание “Проглас”, 274-280, ISSN 0861 7902


 Статията разглежда същността и особеностите на жанра “приказка” в теоретичен аспект. Обзорно се проследяват етимологията, тематиката, “психологията” и възпитателното въздействие на приказките.
  Статия
 Maerchen, Thematik und Varianten des Maerchens, Verbreitung, erzieherische Funktion


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  936
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/