Вино и туризъм


Марков, Иван (2016) Вино и туризъм Национална научна конференция с международно участие” Виното- история и вдъхновение” Русе 2016.,Изд. Регионална библиотека " Любен Каравелов", Русе, с. 29-39, ISBN 978-954-91511-9-0. …


 .Виненият туризъм е един от най-динамично развиващи се видове туризъм. В доклада се акцентира на значението на агроеколагичният потенциал и микрорайаонирането на лозарството като основен фактор за производство на качествени вина и съответно за практикуване на винен туризъм. Прави се кратък анализ на площите на лозя за производство на качествени вина на нива България, Русенска област,водещи общини в Русенска област
  Доклад
 вино,агроекологичен потенциал, микрорайони, качествени вина, туризъм


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9358
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/