Виненият туризъм - възможност за разнообразяване на туристическия продукт


Марков, Иван (2016) Виненият туризъм - възможност за разнообразяване на туристическия продукт Юбилеен сборник проф.д-р Бояджиев, С., Парадигма, 2016,с.267-278, ISBN 978-954-326-273-1.


 Прави се анализ на предпоставките за развитие на винен туризъм и възможностите за допълване на туристическия продукт.
  Статия
 микрорайониране на лозарството, винен туризъм, туристически продукт


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9357
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/