Arguments that Work: Ways of Teaching Argumentative Essays, гр.Варна, юни, ISBN: 978 – 954 – 9685 – 43 – 5, стр.335-337.


Кушева, Гергана (2008) Arguments that Work: Ways of Teaching Argumentative Essays, гр.Варна, юни, ISBN: 978 – 954 – 9685 – 43 – 5, стр.335-337.


 В доклада се разглеждат различни начини за преподаване на аргументативно есе.
  Доклад
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  9352
 Гергана Кушева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/