Възпитателният процес и психическото здраве на подрастващите


Тодорова, Пенка (2001) Възпитателният процес и психическото здраве на подрастващите Педагогика,кн.8,с.69-77.


 Акцентира се на ролята на доброжелателното общуване,на положителните емоции,на преодоляването на страха и тревожността при децата,на съхраняването на равновесието,на търсещата активност като предпоставки за опазване на психическото здраве.
  
 възпитание,здраве
 
  935
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/