Биопсихосоциални фактори при формирането на здравословен начин на живот


Тодорова, Пенка (2000) Биопсихосоциални фактори при формирането на здравословен начин на живот Педагогика,кн.6,с.17-28


 Анализират се основните здравни детерминанти, тяхната значимост и различно влияние върху здравния статус на индивидите,на възрастовата група,на децата и юношите като цяло.
  
 фактори,начин на живот
 
  934
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/