Финанси: основи на публичните финанси


Цонкова, Ваня (2012) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2012, 224 с. ISBN 978-954-350-140-4. COBISS.BG-ID 1252432100


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9334
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/