Padagogische Aspekte der Eltern-Kind-Beziehungen


Тодорова, Пенка (1999) Padagogische Aspekte der Eltern-Kind-Beziehungen Auf um bruche aus in ost und west .Nation-Kultur.Geschlechterverhaltnisse,Berlin,p.263-271


 Разработват се педагогическите аспекти на отношенията между родители и деца.
  
 родители,деца,отношения
 
  933
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/