Културно-историческиште обекти – основен ресурс за развитието на туризма във Великотърновска област


Марков, Иван (2015) Културно-историческиште обекти – основен ресурс за развитието на туризма във Великотърновска област В: Сб. „Регионалните културно исторически продукти на България- единни в многообразието“, Черноморски туристически форум,Изд.” Славена”, Варна,.с 126-135, ISBN 978-619-190-040-4.


 Анализират се възможностите за използване на културно.историческите обекти като основен ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област
  Доклад
 Туристически ресурси, културно.историческо наследство, туризъм


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9326
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/