CULTURAL TOURISM:FROM THEORY TO PRACTICAL ACTIONS,


Марков, Иван (2015) CULTURAL TOURISM:FROM THEORY TO PRACTICAL ACTIONS, Международна научна конференция“Културен коридор Виа Адриатика – културен туризъм без граници”15.10.2015 – 19.10.2015, Трогир, Хърватска, АИ, ЮЗУ „ Неофит Рилски”с.74-81,ISBN 978-954-00-0008-4.


 Статията е структурирана в две части. В първата се прави опит да се даде отговор на въпроси като - Потребността от култура дали е сходна в различните нации, има ли нюанси? Може ли културата да се използва като етикет, като мода, като показност в контекста на масовия туризъм, а в съдържателен аспект в хода на туристическото пътуване да се предлагат вече наложили се и познати неща? Какъв е профила на целевата група, която най-точно се идентифицира със спецификата на вида туризъм? Във втората част се прави анализ на предложени културни маршрути.
  Статия
 култура; туризъм; културен туризъм; културни маршрути


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9325
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/