Здравето и здравното възпитание на подрастващите


Тодорова, Пенка (1998) Здравето и здравното възпитание на подрастващите Педагогика,кн.10,с.42-51


 Разработени са целта,задачите,съдържанието,компонентите и особеностите на процеса на здравно възпитание.
  
 здраве,възпитание,деца,ученици
 
  932
 Пенка Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/