Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012, с. 491-498, ISBN 978-954-616-221-2


Иванова, Мария (2012) Иванова, М. Същност и класификация на иновациите. Юбилейна международна научно-практическа конференция „ 20 години инвестиция в бъдещето” на Стопански факултет при ВТУ, ГорексПрес, София, 2012, с. 491-498, ISBN 978-954-616-221-2


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  9314
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/