Защитените територии като ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област


Марков, Иван (2013) Защитените територии като ресурс за развитие на туризма във Великотърновска област Сб. „EКО туризмът ‐ нашето зелено бъдеще“: Черноморски туристически форум, Варна, 2013. ‐ Варна: Славена, 2013. с.133-140, 978‐954‐579‐985‐3


 Анализират се потенциала за развитие на туризъм в защитените територии на Великотърновска област
  Доклад
 видове туризъму защитени теротории, екологично законодателство.


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9304
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/