Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015, 46-61 p., ISBN 978-606-567-272-7


Будева, Соня (2015) Research results of Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA, Craiova, 2015, 46-61 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA, Craiova, ISBN 978-606-567-272-7


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  9284
 Соня Будева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/