Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка


Давидов, Димитър (2002) Методическата подготовка на курсантите от ВВОВУ "В.Левски" за ръководители на занятия по физическа подготовка Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.38-43) ISBN 954-90530-7-5


 В научното съобщение за посочени грешки, които курсантите от ВВОВУ допускат като ръководители на занятия по физическа подготовка. С дадените препоръки се цели подобряване на методическата ми подготовка и повишаване на ефективността на провежданите занятия.
  Статия
 методическа подготовка, курсанти, ВВОВУ, физическа подготовка.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  928
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/