Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници


Давидов, Димитър (2002) Необходимост от специализирана подготовка на учители по физическо възпитание и спорт за работа с ученици – донаборници Проблеми на училищното физическо възпитание и спорт. Издателство „Сердолик” С, 2002. (стр.19-24) ISBN 954-90530-7-5


 Разкрива се значението и основните задачи на специализирана предвоенна физическа подготовка на ученици донаборници и необходимостта от специфични знания и умения на учителите работещи с тях.
  Статия
 специализирана подготовка, физическо възпитание, ученици, учители,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  927
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/