Териториално развитие на лозарството: традиции, култура, съвременност


Марков, Иван (2012) Териториално развитие на лозарството: традиции, култура, съвременност Втора научна конференция „Mеждукултурният диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, В. Търново,2012. Ред. Дерменджиева., изд. ИВИС, Велико Търново 2012, с. 229-237. ISBN 978-954-2968-13-9


 Прави се анализ на влиянието на лозаро-винарския цикъл за развитие на местните и регионални общности
  Доклад
 лозарство, винарство, местно и регионално развитие
 Издадено
  9257
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/