Вонеща вода


Марков, Иван (2012) Вонеща вода .-В:Сб. „Здравният туризъм.: стратегическия потенциал на България “ Черноморски туристически форум, Варна 2012. ‐ Варна: Славена, 2012, с.51-59, ISBN. 978‐954‐579‐945‐7


 Прави се анализ на ресурсния потенциал на с. Вонеща вода за развитие на балнеолечебен туризъм
  Доклад
 минерална вода, туризъм, балнеолечение


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9255
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/