Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област


Марков, Иван (2012) Туризмът в плановите документи на Кърджалийска област . Научна конференция„Традиции и приемственост: 50 години полувисше и висше образование в Източните и Западните Родопи”, Кърджали, 2010, Сб. Доклади, том IV,Туризъм, Администрация и управление, ред. Щерева, Д., ФАБЕР, 2012, с. 63-71. ISBN 978-954-400-653-2


 
  Статия
 туризъм, общински план за развитие, областна стратегия, регионални планове


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  9254
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/