Традиция и приемственост в развитието на обучението по изобразително изкуство в предучилищна възраст


Гюлчев, Николай (2013) Традиция и приемственост в развитието на обучението по изобразително изкуство в предучилищна възраст Педагогически алманах, XXI, 2/2013., стр. 230-239.


 Историческият преглед на художественото образование у нас показва, че учебната изобразителна дейност, независимо от възрастовите особености на осъществяване, следва своеобразието на видовете изобразителни изкуства. Актуалните изисквания определят, че ориентирането в произведенията на изобразителното изкуство се свързва с художественото пресъздаване и детското изобразително творчество чрез рисуването, апликирането и моделирането.
  Статия
 обучение, изобразително изкуство, предучилищна възраст, видове изобразителни дейности.
 Издадено
  9252
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/