Социалнопедагогиеска подкрепа на момичета и жени с хомосексуална ориентация.


Димитрова, Яна (2016) Социалнопедагогиеска подкрепа на момичета и жени с хомосексуална ориентация. Педагогически алманах, 2016, 24(1), с. 85-92. Print ISSN 1310-358X Online ISSN: 2367-9360 http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol24/iss1/9


 Настоящата публикация е мотивирана от необходимостта да се проучи генезиса на явлението „женска хомосексуалност” с оглед преодоляване негативното отношение към жените с такива наклонности и изграждане на модели за адекватна помощ и подкрепа на тях и техните семейства за пълноценно социално вграждане в обществото.
  Статия
 хомосексуална ориентация; социалнопедагогическа подкрепа
 Издадено
  9247
 Яна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/