Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново.


Давидов, Димитър (2002) Сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ и ВВОВУ,,В.Левски” – В.Търново. Научни трудове том №70 ВВОВУ,,В.Левски” . В. Търново, 2001. (стр. 419-428) ISSN 0861-0312


 Направен е сравнителен анализ на физическата подготовка на курсанти от Военната академия "Уест Поинт"-САЩ и техни колеги от ВВОВУ "В.Левски" по тестове използвани във ВА - САЩ.Международните изследвания от този род са епизодични в научната ни литература и имат значение за разкриване на ефективността на различните системи за физическа подготовка, оптимизиране на програми за физическа одготовка, изготвяне на по-надеждни методики за развитие на двигателните качества.
  Доклад
 физическа подготовка, курсанти, Военната академия ,,Уест Поинт”-САЩ, ВВОВУ


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  924
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/