Давидов, Д. Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год.


Давидов, Димитър (2001) Давидов, Д. Някои проблеми свързани с раздела гимнастиката от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Физическата подготовка и спорт в Българската армия. ВИ, С, 2001. (стр. 131-136)


  В научното съобщение се разглеждат актуални проблеми свързани с раздела гимнастика от Наставлението по физическа подготовка на Българската армия – 1991 год. Дадени са примерни камплекси (съчетания) на успоредка и висилка.
  Доклад
 гимнастика, Наставление по физическа подготовка, Българска армия, физическа подготовка, курсанти.


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  922
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/