Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти


Видолова, Мария (2012) Рискът в банковата сфера – еволюция на приложимите стандарти


 
  Доклад
 
 Издадено
  9218
 Мария Видолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/