Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи.


Давидов, Димитър (2000) Сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Издателство „Фабер”. В.Търново, 2000. . (стр.121-126) ISBN 954-775-004-6


 Направен е сравнителен анализ на скоростно-силовите възможности на италиански и български 18 годишни младежи. Информативността на научното съобщение и направените изводи и препоръки могат да бъдат в полза за оптимизиране на учебните програми по физическо възпитание в нашето училищно образование.
  Доклад
 скоростно-силови възможности, младежи,


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  921
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/