Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение.


Давидов, Димитър (1997) Анализ на физическата подготовка на курсантите от ВВОВУ,,Васил Левски” за периода от кандидат-курсантските изпити до завършване етапа на единичното обучение. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56, В. Търново, 1997.


 Проследен е прирастът от развитието на физическата подготовка на курсантите от І курс през периода на единичната подготовка при прилагане на планираната учебно-бойна програма за учебната 1996/97 година.
  Доклад
 физическа подготовка, курсанти, ВВОВУ, кандидат-курсантски изпити, единично обучение.
 Издадено
  919
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/