Оптимизирана методика на обучение на гимнастическите упражнения ,,раменна стойка” и ,,страничен отскок” на успоредка”.


Давидов, Димитър (1997) Оптимизирана методика на обучение на гимнастическите упражнения ,,раменна стойка” и ,,страничен отскок” на успоредка”. Сборник ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 188-197) ISSN 0861-0312


 Направен е опит за оптимизирана методика на обучение на дадените гимнастически упражнения с цел по-бързото им и качествено усвояване.
  Доклад
 гимнастически упражнения, раменна стойка, страничен отскок, успоредка, курсанти.
 Издадено
  918
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/