Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст” .


Давидов, Димитър (1997) Относно усъвършенстване методиката за обучение на курсантите по плуване стил ,,бруст” . ,,Научни трудове” на ВВОВУ, книжка 56. В. Търново, 1997. (стр. 71-78) ISSN 0861-0312


 На базата на традиционната методика за обучение по плуване стил "бруст" е разработена експериментална методика за обучение на курсанти от ВВУЗ в посочения стил.
  Доклад
 плуване, бруст, курсанти.
 Издадено
  917
 Димитър Давидов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/