Пазари и реализация на земеделски продукти


Любенов, Любомир (2016) Пазари и реализация на земеделски продукти Русе, ISBN 978-619-207-039-7


 
  Монография
 
 Издадено
  9169
 Любомир Любенов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/