„Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново”


Стефанов, Цанко (2012) „Икономическо развитие и възможности за повишаване на фирмената конкурентоспособност, заложени в приоритетните цели на основните стратегически документи на област Велико Търново” Академично списание „Управление и образование”, кн. 1, том 8, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 2012, 58 – 62 стр., ISSN 13126121


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9160
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/