Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново”


Стефанов, Цанко (2013) Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007 - 2013 г. - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново” Десета юбилейна международна конференция „Членството на България в Европейския съюз: шест години по-късно”, УНСС, София, 11.10.2013 г., Издателски комплекс - УНСС, стр. 289 - 295, ISBN 978-954-644-665-7


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9157
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/