„Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново”


Стефанов, Цанко (2014) „Алтернативни източници за финансиране и повишаване конкурентоспособността на предприятията от област Велико Търново” Сборник доклади от Трети научен семинар по проект „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа”, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 147 – 156 стр., ISBN 978-619-00-0037-2


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9155
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/