„Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново”


Стефанов, Цанко (2014) „Фирмена конкурентоспособност чрез ефективно усвояване на средства от оперативните програми в област Велико Търново” Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2014, 192 – 200 стр., ISBN 978-954-524-970-9


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9154
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/