„Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите”


Стефанов, Цанко (2014) „Фактори и елементи на конкурентоспособността на фирмите” Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2014, 125 – 244 стр., ISBN 978-619-00-0002-0


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9153
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/