„Туристическият сектор в област Велико Търново – състояние и перспективи за развитие”


Стефанов, Цанко (2015) „Туристическият сектор в област Велико Търново – състояние и перспективи за развитие” сп. „Социално-икономически анализи”, Книга 6, 2013 - 2014, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2015, 49 – 54 стр., ISSN 1313-6909


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  9152
 Цанко Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/