Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии


Калейнска, Маргарита (2015) Възможности за повишаване ефективността на обучението по културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“ чрез мониторинг на социалните медии Сборник доклади от Международна научна конференция «Педагогическо образование – традиции и съвременност»


 Докладът представя възможностите за прилагане на маркетинговия метод за оценка на онлайн репутация „мониторинг на социалните медии“ при търсенето на обратна връзка за обучението по предметите от културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование“. Разработката цели да дефинира конкретно приложими техники на „социално слушане“ в събирането и анализа на информация, насочена към изграждането на нови образователни стратегии за повишаване ефективността на обучението в културно-образователната област.
  Доклад
 гражданско образование, мониторинг, социални медии
 Издадено
  9151
 Маргарита Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/